Tervetuloa Papinniemen Metsästäjät ry:n kotisivuille!


Papinniemen Metsästäjien toiminta sai alkunsa vuonna 1977, jolloin perustettiin Juha Karvosen hirviseurue. Seurueen jäsenistä monet harrastivat myös muuta metsästystä, jolloin yhtenäisten pienriistan metsästysalueiden tarve tuli esille. Myös pienimuotoista riistanhoitotyötä harrastettiin jo seurueena toimiessamme.
 
Seuran perustamiskokous pidettiin 14.6.1993 Arvi Rummukaisen talossa Riihilahdessa. Tässä kokouksessa 7 henkilöä allekirjoitti perustamiskirjan ja liittyi seuran jäseneksi. Perustamisvuonna seuraan hyväksyttiin 21 jäsentä. Tällä hetkellä seurassa on 26 jäsentä ja 3 koejäsentä. Suomen Metsästäjäliiton Suur-Savon piirin jäseneksi liityimme v.1996.

Metsästysmaata seuran käytössä on hirvenmetsästykseen noin 5400 ha ja pienriistan metsästykseen n. 5000 ha. Luutsalon saari (n. 1200 ha) kuuluu erityisenä alueena metsästysmaihimme. Siellä meidän tukikohtanamme toimii hirrestä rakennettu kota ja hirvijahtiaikaan myös laavu. Saareen kulkemista varten meillä on kaksi venettä ja lautta. Jäsenistöstämme noin kolmasosa osallistuu hirvijahtiin.

Seuramme varsinaisena tukikohtana toimii Kuhalan kiinteistö, jossa olimme toimineet jo kauan vuokralla. Vuonna 2011 hankimme Kuhalan omistukseemme. Kiinteistön vuosihuollot ja hirvenmetsästyksen passipaikkojen kunnostus ovat suurin talkootyöponnistus vuosittaisessa toiminnassa. Vuosittain järjestämme myös hirvipeijaiset maanvuokraajille ja kyläläisille.

Seuramme osallistuu RKTL:n vuosittaisiin riistakolmiolaskentoihin. Olemme myös mukana kenneltoiminnassa mm. siten, että seuramme alueet ovat käytettävissä koirakokeiden haukkumaastoina.

Kanalintukannat ovat tällä hetkellä elpymässä, mutta jäniskanta on heikko ja seuran jäsenet ovat jopa rajoittaneet metsäjäniksen metsästystä; rusakkokanta kasvaa. Vesilintukanta on heikko karuista rannoistamme johtuen. Pienpetokantoja pyritään pitämään kurissa pääasiassa loukku- ja rautapyynnillä, ja sillä saralla kaivattaisiin lisää aktiivisuutta. Suurpedoista karhuja ja susia liikkuu seuramme alueella satunnaisesti. Ilveskanta sen sijaan on runsas, mikä osaltaan vaikeuttaa orastavan kauriskannan lisääntymistä. Uusimpana tulokkaana riistakantaamme on tullut villisika. Seuramme myy vuosittain rajoitetun määrän pienriistalupia ulkopuolisille, ottaen huomioon riistakantojen kestävyyden.

Seuramme toimintaperiaate on vaalia alueellamme monipuolista ja elinvoimaista riistakantaa. Näin pystymme tarjoamaan jäsenistöllemme yhden arvokkaimmista harrastusmahdollisuuksista. Seuramme tulevaisuuden kannalta on myös tärkeää, että saamme jäseniksemme metsästysharrastuksesta kiinnostuneita nuoria.

Eräterveisin
Juha Karvonen
Puheenjohtaja
Papinniemen Metsästäjät ry.